สาเหตุที่ทำให้ประจำเดือนมามาก

ฮอร์โมนไม่สมดุล
เมื่อฮอร์โมนเอสโตรเจนทำงานผิดปกติ เกิดการสร้างเยื่อบุโพรงมดลูกมากเกินไปหรือหนาเกินไป กระบวนการลอกตัวของเยื่อบุโพรงมดลูกเพื่อกลายเป็นเลือดประจำเดือน…จึงมากตามไปด้วยนั่นเอง