ตกขาวเป็นแป้ง ก้อนขุ่น

ตกขาวที่เป็นลักษณะเป็นก้อนคล้ายนมบูด ปะปนออกมา แต่ไม่มีกลิ่นโดยทั่วไป สามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ ส่วนมากคือการติดเชื้อในช่องคลอด การติดเชื้อรา