เชื้อราในช่องคลอด

หรือที่เรียกว่า เชื้อยีสต์ ซึ่งเชื้อยีสต์ในช่องคลอดจะมีอยู่เป็นปกติโดยไม่ทำให้เกิดโรคหรืออาการผิดปกติใด ๆ แต่เมื่อไรที่ร่างกายมีภูมิต้านทานต่ำ เกิดความไม่สมดุลกันของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราในช่องคลอด