อันตรายที่เกิดขึ้นกับช่องคลอดทั้งสาวโสดและไม่โสด

ช่องคลอดอาจพบเชื้อราได้ เมื่อมีการใช้ผ้าอนามัยนานเกินไป ใส่เสื้อผ้าที่มีความสามารถในการระบายอากาศต่ำ อากาศร้อนอบอ้าว แม้กระทั่งร่างกายที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน หรืออ้วน เมื่อยืนหรือนั่งแล้วขาเบียดกัน อาจทำให้บริเวณจุดซ่อนเร้นอบอ้าว